Gặp mặt truyền thống Sư đoàn 968 anh hùng

25/03/2015 - 1037 lượt xem

Cuộc gặp mặt đầu xuân Hội truyền thống Sư đoàn 968 - Quân tình nguyện Việt - Lào hôm nay càng minh chứng cho cái truyền thống vẻ vang còn nguyên giá trị hào hùng, đầy nghĩa tình và đậm nét ... ...