Mời họa thơ Đường - Cánh võng Trường Sơn

11/05/2015 - 493 lượt xem

Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn vừa nhận được bài thơ Đường cùng với lời mời người yêu thơ cùng xướng họa bài thơ của tác giả Hồ Văn Chi đến từ TP Đà Nẵng - Xin trân trọng giới thiệu đến cá...