" Hòn Trống mái " - Thơ Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

10/11/2015 - 1749 lượt xem

HÒN TRỐNG MÁI. Hồ Văn Chi. Kìa, hòn Trống Mái đứng song đôi, Mãi mãi trường sinh với đất trời. Ngư Phủ giàu lòng thương cảnh ngộ, Tiên Nương một dạ đáp ơn người. Về Trời, đôi ngã lìa muôn thu...