" Chào Mừng Đại Hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII " - Thơ Phan Kế Toán

14/10/2015 - 431 lượt xem

Chào Mừng Đại Hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII Thời đại đi lên một gấp mười Phong trào Cách mạng rộn muôn nơi Danh lam thẳng cảnh giàu du khách Hải cảng, sân bay đủ lớp ngườ...