BÊN NGOẠI CỦA TÔI - Tác giả Thiếu tướng Hoàng Kiền

12/09/2017 - 711 lượt xem

Ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2017 Thiếu tướng Hoàng Kiền đã vĩnh biệt người Bác bên ngoại thọ 96 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng bằng những dòng tâm sự thật là cảm xúc