Cảm tác ngày gặp mặt Sư đoàn - Thơ Lê Thị Ngọc Bích, Thọ Xuân - Thanh Hóa

14/03/2016 - 470 lượt xem

CẢM TÁC NGÀY GẶP MẶT SƯ ĐOÀN (THƠ TẶNG ĐỒNG ĐỘI SƯ ĐOÀN 472)