Họa bài Xuân Bính Thân

16/01/2016 - 467 lượt xem

Xuân về Họa bài "Dĩ đề vi thủ" Xuân Binh Thân của Vũ Trình Tường Giọt giọt xuân về, xuân giục hoa Sương mù, giá buốt sắp lùi xa Gieo mầm hạnh phúc, xum xuê trái Nặng trả nguồn ân, ấm áp nhà Cành đ...