Tình ta

20/05/2015 - 607 lượt xem

TÌNH TA Đôi ta tình nặng nghĩa dày Một thời gian khó chung tay diệt thù Cùng làm cách mạng mùa thu Non sông một giải bài ca hòa bình Hôm nay ta đến với mình Trường Sơn xanh thắm mối tình thủy chung M...