Thơ Nhớ thời 3144 Vinh quang của Hội viên Hồ Văn Chi

23/04/2015 - 601 lượt xem

Trong những ngày tháng tư lịch sử chào đón kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, đây là dịp mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ôn lại những trang sử hào hùng ...