Thơ "Hồi ức chiến tranh" của tác giả Mai Thanh Tịnh - Thanh Xuân, Hà Nội

30/07/2015 - 510 lượt xem

Thơ "Hồi ức chiến tranh" của tác giả Mai Thanh Tịnh NGÀY TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG (22/2/1972) Sau ba ngày nghỉ phép Tôi trở lại chiến trường Cả nhà ai cũng thương Dồn tiền cho đi đường. Đêm qu...