" Biên giới " - Thơ của Cựu Chiến Binh Nguyễn Thế Hùng - Nam Định

15/10/2015 - 479 lượt xem

BIÊN GIỚI Nguyễn Thế Hùng Biên giới xuân về núi trắng hoa mơ Cờ Tổ Quốc đỏ đường Ải Bắc Biên giới một thời nhấp nhô bóng giặc Nghĩ thương Người năm ấy tiễn Cha đi Nhà báo Thế Hù...