Giỏi làm kinh tế, say công tác Hội.

09/02/2020 - 715 lượt xem

CCB Lương Ngọc Minh thu nhập từ gia trại của minh mỗi năm hơn 500 triệu đồng...