Nghị lực của một sĩ quan Trường Sơn

23/05/2015 - 816 lượt xem

Đôi bàn tay của người lính Trường Sơn năm nào nay đang xây nên khu vườn sinh thái Trường Sơn để giáo dục một cách sinh động về NGHỊ LỰC CỦA MỘT SĨ QUAN TRƯỜNG SƠN ...