Dự thi gương sáng : CCB Đoàn Văn Đạt từ tay trắng trở thành tỷ phú

21/03/2015 - 774 lượt xem

CCB Đoàn Văn Đạt đã từ tay trắng trở thành tỷ phú có hạng ở Hải Dương. Tỷ phú CCB Đoàn Văn Đạt nêu một tấm gương sáng về ý trí vươn lên của người lính, và là một tấm gương sáng mãi về đạo ... Bài dự ...