Đại biểu Phạm Văn Chiến

11/07/2016 - 200 lượt xem

ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN CHIẾN Đồng chí Phạm Văn Chiến, là cán bộ tâm huyết với phong trào hoạt ...