Đường 279.

03/11/2018 - 410 lượt xem

Tháng 2/1979, xảy ra chiến tranh Biên giới phía Bắc. Các đơn vị của Bộ đội Trường Sơn tham gia mở tuyến "Vành đai 2", tuyến đường sau này đặt tên là Đường 279 để ghi nhớ sự kiện lịch sử này.