TƯỚNG ĐỒNG SĨ NGUYÊN VỚI NHỮNG CÁI NHẤT CỦA CHIẾN TRƯỜNG TRƯỜNG SƠN

11/04/2019 - 409 lượt xem

Trong những cái nhất của chiến trường Trường Sơn thì Tướng Đồng Sĩ Nguyên đã đóng góp rất lớn cho những cái nhất này...