Ngày 14.4.1975: Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh

14/04/2015 - 312 lượt xem

Ngày 14-4-1975: Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh Nhận được báo cáo của Quân ủy Miền về diễn biến chiến trường và kiến nghị đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, 17 giờ 50 ngà...