Di tích đường 10

21/07/2015 - 265 lượt xem

Di tích Đường 10 (đường 20/7) Sau khi đọc bài viết Thống kê các trục chính Đường Trường Sơn - Đường HCM. Tôi rất tâm đắc, bởi vì trong suốt thời gian dài sau chiến tranh những con đư...