Di tích D67, đầu não của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

15/04/2015 - 255 lượt xem

Di tích D67, đầu não của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử TP - Nhiều nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh quân đội đã có mặt tại Hội thảo “Vai trò của cơ quan tổng hành dinh trong cuộc tổng tiến công và ...