Công ty Đức Minh tặng Hội 30 triệu đồng

21/09/2017 - 620 lượt xem

Công ty Đức Minh đã tới Hội TSVN trao tặng 30 triệu đồng ủng hộ Hội...