Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương tài trợ cho Hội Trường Sơn Việt Nam năm 2019 .

09/05/2019 - 2519 lượt xem

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương đã tài trợ cho hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam và một số đơn vị thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam .