LBTS - Hoa đường - Hoàng Đính Hồng

17/04/2015 - 466 lượt xem

Dự thi " Lục Bát Trường Sơn" HOA ĐƯỜNG Một mình ngồi vẽ con đường Dốc cao thót bụng vượt xương con rồng Mường Phìn có nhớ ta không Cho mình gửi lại mấy dòng chữ yêu Dù ch...