Thơ dự thi LBTS của Nguyễn Bá Đào - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

01/07/2015 - 332 lượt xem

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN " TRƯỜNG SƠN NHỮNG NĂM CHỐNG MỸ Trường Sơn trùng điệp núi cao Trèo đèo, lội suối vượt bao thác gềnh Sê Pôn, đường Chín vùng quanh Leo lên đỉnh dốc Chí Thanh ...