" Vọng một niềm tin " - Thơ dự thi (LBTS) của Phan Kế Toán - Bình Thuận

14/09/2015 - 383 lượt xem

THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN" VỌNG MỘT NIỀM TIN Gửi về Hà Nội mến yêu Niềm tin son sắt dạt dào trong tôi Đảng ta Đại hội mười hai Mở trang sử mới cho đời tiến lên Tháp Mười lúa lại vàng...