Thơ dự thi

13/11/2015 - 388 lượt xem

Thơ dự thi "LBTS" của Nguyễn Thị Minh Phú, Thuận Thành TRƯỜNG SƠN Tuổi thơ đâu biết Trường Sơn Lớn đi bội đội, vượt lên ngàn đèo Băng qua rừng suối, cheo leo dễ cây trồng chéo sợi leo sợi bò Đư...