Chùm thơ dự thi LBTS của Phan Tiến Hưng – Nam Định

24/10/2015 - 336 lượt xem

Chùm thơ dự thi LBTS của Phan Tiến Hưng - Nam Định Trường Sơn Bao năm khắc khoải Trường Sơn Mẹ hiền trút nỗi cô đơn muộn sầu Trông chồng suối lệ ngàn sâu Thương con mẹ g...