Thế nào là hạnh phúc?- Phạm Thành Long

06/01/2018 - 1200 lượt xem

Điều gì khiến người ta vui thì đó là hạnh phúc. Bởi đau khổ thì không bao giờ là hạnh phúc cả...