"Tình nghĩa Trường Sơn" - Thơ dự thi LBTS của CCB Vương Văn Kiểm

02/09/2015 - 416 lượt xem

Thơ dự thi LBTS của CCB Vương Văn Kiểm Tình nghĩa Trường Sơn Tóc dài soi suối trong xanh Chim rừng múa hót - bức tranh rừng chiều Trường Sơn - gương phủ nhiễu điều ...