Mời gửi tác phẩm cho 2 cuốn sách của Hội VHNT Trường Sơn

14/10/2018 - 414 lượt xem

Kỷ niệm 60 năm Bộ đội TS Anh hùng, Hội VHNT Trường Sơn quyết định xuất bản 2 cuốn sách: Thơ 60 năm TS và Văn xuôi 60 năm TS...