" Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh" - Thơ dự thi LBTS của Ninh Ngọc Vơn, Nam Định

24/12/2015 - 370 lượt xem

THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN" TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH Chúng tôi người lính Trường Sơn Đoàn năm măm chín sắt son kiên cường Nối dài thêm những tuyến đường Giao liên, vận tải chiến trư...