Dự thi LBTS - Hồ Văn Dư

11/04/2015 - 591 lượt xem

Dự thi LBTS - Hồ Văn Dư KÝ ỨC TUỔI XUÂN Hồ Văn Dư (Hà Nội) Sang xuân mười tám tuổi tròn Anh đi bộ đội nước non đang cần Sức xuân hòa với mùa xuân Ra đi đánh giặc đâu cần lợi danh Hành quân dưới t...