Tranh cãi vụ chế nhạo người lùn trên Táo Quân 2016

08/02/2016 - 468 lượt xem

Tranh cãi vụ chế nhạo người lùn trên Táo Quân 2016 Nguồn:Báo Điện tử Tri Thức Trẻ Chi tiết sử dụng hai người lùn trong phần biểu diễn của Táo Kinh Tế trong Táo Quân 2016 đang trở thành đề t...