Thơ của Hội viên Phạm Thúc Kháng - Thái Bình

26/04/2015 - 301 lượt xem

THƠ CỦA HỘI VIÊN PHẠM THÚC KHÁNG THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG (Viết trong chuyến trở lại chiến trường của Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình từ ngày 20/4 đến 23/4/2015). Nay từ quê ...