Hồ Văn Chi - Họa thơ Trần Quỳ, Đà Nẵng

19/11/2015 - 401 lượt xem

HỌA THƠ TRẦN QUỲ, Đà Nẵng BÀI XƯỚNG: CON TỐT CỜ TƯỚNG Trần Quỳ, Đà Nẵng Ngậm ngùi phận tốt đã qua sông Kẻ thí, người ăn cứ mặc lòng Đúng nước kịp thời đè pháo kép Thuận đường, được thế đ...