Đôi điều trao đổi về THƠ TRƯỜNG SƠN.

13/05/2015 - 526 lượt xem

Đôi điều trao đổi về phong trào Thi thơ LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN và THƠ TRƯỜNG SƠN. Tôi có dịp trao đổi với các bạn thơ qua emai, dù chưa hề gặp mặt nhưng đã quen thuộc ý thơ từng hội viên, thuộc cá...