" Hai bác cháu cô gái bán hàng nước và cuốn Bản tin Trường Sơn " - Truyện ngắn của Phạm Sinh

29/10/2015 - 475 lượt xem

Bản tin Trường Sơn ra đời - Không chỉ đơn thuần là chuyển tải thông tin hoạt động nội bộ của Hội, mà nó còn có tác dụng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ ... Nó không dừng lại tác dụ...