“Gặp lại” – Tống Ngọc Thanh họa bài “Kỷ niệm chiến trường” của Phan Văn Thắng

04/02/2016 - 465 lượt xem

TỐNG NGỌC THANH - NAM ĐỊNH HỌA BÀI "KÝ NIỆM CHIẾN TRƯỜNG" CỦA PHAN VĂN THẮNG Bài xướng: KỶ NIỆM CHIẾN TRƯỜNG Mấy chục năm rồi vẫn nhớ lâu Chân dung người lính chẳng phai màu Chiến trườ...