Chùm thơ của Hội viên Trường Sơn Dương Thành Thái - Lâm Hà, Lâm Đồng

02/02/2016 - 502 lượt xem

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN DƯƠNG THÀNH THÁI - LÂM ĐỒNG Từ trong chiến hào!... Từ trong chiến hào cất lời ca Quyện thoảng lan rừng tỏa ngát xa Khơi dậy hồn trai nơi chiến cứ Mừng xuân - cô...