Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và đường Hồ Chí Minh huyền thoại

06/11/2015 - 181 lượt xem

Thông điệp mà ông muốn gởi gắm cho thế hệ trẻ là: Đường Hồ Chí Minh huyền thoại gắn liền với công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu, của tập thể Bộ Chính trị, của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên ... ...