NGƯỜI THƯƠNG BINH TRƯỜNG SƠN GIÀU NGHỊ LỰC

03/07/2020 - 145 lượt xem

Đồng chí Nguyễn Gia Đông thương binh nặng, hội viên Hội Trường Sơn. Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.