Chiến sự ở Sài Gòn - Gia Định mùa xuân 1975: Nhìn nhận từ đối phương

10/04/2015 - 243 lượt xem

“Chiến sự ở Sài Gòn – Gia Định mùa xuân 1975”: Nhìn nhận từ đối phương (PLO) – Bốn mươi năm trôi qua kể từ khi sự kiện “Chiến sự ở Sài Gòn – Gia Định mùa xuân 1975” kết thúc nhưng trong ký ức của nhâ...