Di chúc Bác Hồ qua hồi ký của Thư ký riêng

09/05/2015 - 268 lượt xem

Di chúc Bác Hồ qua hồi ký của Thư ký riêng Năm 1989, Hồi ký Bác Hồ viết Di chúc cùng với các bài đăng trên một số tờ báo lớn công bố một số vấn đề mới trong Di chúccủa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỳ 1: Quá...