Cuốn hồi ký chiến tranh bằng thơ của Nguyễn Doãn Thiết

06/09/2019 - 3513 lượt xem

Tập thơ "Con đường quân ngũ" của nhà thơ Nguyễn Doãn Thiết, hội viên sáng lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn là tập hồi ký chiến tranh bằng thơ...