Vài nét trao đổi cùng tác giả Nguyễn Tất Đình Vân

22/04/2015 - 610 lượt xem

VÀI NÉT TRAO ĐỔI VỀ THƠ DỰ THI CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN Lời BBT: Chúng tôi vừa nhận được bài nhận xét của CCB TS Trương Văn Nhi, Chủ nhiệm CLB thơ thôn Ph...