Thơ Sóng Xanh - Trần Thị Nhật Tân

24/07/2019 - 2861 lượt xem

Một tập thơ hay viết về biên giới và hải đảo của Trần Thị Nhật Tân. Chị viết trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo...