LBDT: Trước mộ em nằm.

04/06/2015 - 385 lượt xem

Thơ LBTS dự thi, Hồ Bá Thâm TRƯỚC MỘ EM NẰM Phải đây là chỗ em nằm ? Lặng yên như giấc ngủ nồng mẹ ru Khói hương vương cỏ rối mù, Mưa tuôn, đất xói, xuân thu nhị kỳ Con đường rộn bước quân đi Em tan...