- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Hà Nội
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Duy Tý
Chưa rõ
Đông Mỹ, Thanh Trì
Chưa rõ
I,G,10
2
Phạm Văn Hồng
1951
Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên
01/07/1971
4,3B,1
3
Vũ Phạm Uy
1951
Số nhà 10 Vọng Đức
01/07/1971
I,T,5
4
Vương Xuân Vạn
1951
Đại Mạch, Đông Anh
01/07/1971
I,R,7
5
Đặng Thanh Hồng
1941
Kỳ Hưng, Kỳ Anh
03/05/1965
4,3K,6
6
Nguyễn Hồng Vân
1941
Đông Hội, Đông Anh
03/05/1965
I,Q,22
7
Lê Văn Hợi
1945
Thịnh Lộc, Can Lộc
08/02/1972
4,L,9
8
Đinh Hữu Hội
1948
Hương Lạc, Hương Khê
20/12/1968
4,2Đ,17
9
Nguyễn Đình Việt
1948
Việt Thắng, Đông Anh
20/12/1968
I,Q,15
10
Nguyễn Văn Việt
1948
Hội Xá, Gia Lâm
20/12/1968
I,M,7
11
Nguyễn Hùng Việt
1948
20/12/1968
I,Đ,17
12
Đinh Quang Vinh
1948
Cự Khê, Thanh Trì
20/12/1968
I,B,9
13
Vũ Như Vinh
1948
Thanh Liệt, Thanh Trì
20/12/1968
I,H,18
14
Phan Duy Huế
1948
Thạch Mỹ, Thạch Hà
16/04/1971
4,E,29
15
Nguyễn Quang Vinh
1948
Thanh Liệt, Thanh Trì
16/04/1971
I,S,9
16
Nguyễn Trọng Huệ
1949
Bắc Sơn, Thạch Hà
20/01/1973
4,D,17
17
Hà Văn Huệ
1946
Đức Long, Đức Thọ
04/02/1972
4,3C,1
18
Nguyễn Bá Vì
1946
Gioàng Liêm, Gia Lâm
04/02/1972
I,X,8
19
Trần Văn Huệ
1952
Thành Tiến, Can Lộc
06/06/1972
4,2E,18
20
Nguyễn Thị Huệ
1946
Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên
20/09/1967
4,2G,9
21
Hoàng Văn Vĩnh
1946
20/09/1967
I,J,12
22
Phạm Quang Huy
1935
Phú Lộc, Can Lộc
16/11/1965
4,3H,18
23
Đặng Đức Vinh
1935
Đức Hòa, Sóc Sơn
16/11/1965
5,K,9 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
24
Nguyễn Quang Vinh
1935
Phú Cường, Sóc Sơ n
16/11/1965
5,L,21 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
25
Ngô Văn Vĩnh
1935
Phủ Lỗ, Sóc Sơn
16/11/1965
5,C,8 Mộ ở khu Vĩnh Phúc