- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Hà Nội
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Chiến
1947
Chưa rõ
I,X,12
2
Nguyễn Khắc Chiến
1937
Đình Xuyên, Gia Lâm
Chưa rõ
I,E,7
3
Lã Đổ Chiến
1959
Chưa rõ
I,I,13
4
Nguyễn Văn Chiến
1942
Khương Đình, Thanh Xuân
Chưa rõ
I,P,14
5
Nguyễn Xuân Chiến
1947
K37, Ba Đình
Chưa rõ
I,V,7
6
Nguyễn Văn Chí
1940
Bài An Nghĩa, Từ Liêm
Chưa rõ
I,Đ,6
7
Nguyễn Văn Chí
1940
Nhật Tân, Tây Hồ
Chưa rõ
I,C,5
8
Nguyễn Quang Chí
1940
Mỹ Đình, Từ Liêm
Chưa rõ
I,L,8
9
Nguyễn Thanh Chì
1940
Chưa rõ
I,B,22
10
Đào Văn Chín
1953
Bát Tràng, Gia Lâm
Chưa rõ
I,K,13
11
Lê Đức Chín
1943
Đông Xuân, Kim Anh
Chưa rõ
5,S,21 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
12
Đặng Xuân Chu
1946
Viết Hùng, Đông Anh
Chưa rõ
I,Y,2
13
Vũ Văn Chuân
1949
Ngũ Hiệp, Thanh Trì
Chưa rõ
I,A,6
14
Nguyễn Ngọc Chung
1950
Minh Khai, Từ Liêm
Chưa rõ
I,O,9
15
Đỗ Văn Chùy
1950
Mai Lâm, Đông Anh
Chưa rõ
I,E,2
16
Lê Văn Chú
1928
Chưa rõ
I,M,9
17
Hà Duy Chúc
1937
Nam Hồng, Đông Anh
Chưa rõ
I,B,3
18
Trương Văn Chướng
1948
Chưa rõ
I,R,10
19
Nguyễn Gia chữ
1949
Dịch Vọng, Cầu Giấy
Chưa rõ
I,Z,10
20
Hà Văn Chức
1953
Liên Mạc, Từ Liêm
Chưa rõ
I,V,3
21
Nguyễn Công
1946
Đức Thắng, Từ Liêm
Chưa rõ
I,U,5
22
Nguyễn Văn Cổ
1934
Dương Quang, Gia Lâm
Chưa rõ
I,Đ,20
23
Nguyễn Quang Cỏ
1950
Phú Thụy, Long Biên
Chưa rõ
I,Z,8
24
Nguyễn Văn Cư
1946
Chưa rõ
I,J,10
25
Nguyễn Đắc Cư
1953
Uy Nỗ, Đông Anh
Chưa rõ
I,G,13