- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Hà Nội
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Trương Xuân Cấp
1944
Dân Chủ, Đông Anh
Chưa rõ
i,t,11
2
Phạm Văn Bùi
1941
Chưa rõ
i,u,7
3
Nguyễn Văn Cam
1944
Tân Tiến, Đông Anh
Chưa rõ
i,i,16
4
Nguyễn Văn Cai
1943
Nhật Tân, Tây Hồ
Chưa rõ
i,c,6
5
Nguyễn Văn Cải
1951
Dương Hà, Gia Lâm
Chưa rõ
i,n,11
6
Đỗ Trọng Cải
1938
Nhật Tân, Tây Hồ
Chưa rõ
i,l,23
7
Đỗ Văn Cảnh
1938
Tân Hưng, Sóc Sơn
Chưa rõ
5,h,21 ,mộ ở khu vĩnh phúc
8
Lê Bá Cảnh
1952
Quán Thánh, Ba Đình
Chưa rõ
i,i,6
9
Nguyễn Văn Cần
1949
Dương Xá, Gia Lâm
Chưa rõ
i,i,1
10
Ngô Văn Cầu
1948
Nam Hồng, Đông Anh
Chưa rõ
i,c,1