- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Hà Nội
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Dương Văn Vọng
Chưa rõ
Minh Phú, Sóc Sơn
Chưa rõ
5,P,20 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
2
Nguyễn Văn Vụ
Chưa rõ
Việt Long, Sóc Sơn
Chưa rõ
5,K,19 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
3
Phạm Văn Y
Chưa rõ
Phú Minh, Sóc Sơn
Chưa rõ
5,K,27 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
4
Lưu Đình Vọng
Chưa rõ
Tây Mỗ, Từ Liêm
Chưa rõ
I,A,15
5
Nguyễn Việt V-ơng
Chưa rõ
Việt Hùng, Đông Anh
Chưa rõ
I,A,7
6
Trần Văn Vượng
Chưa rõ
Số 52 Đê Tô Hoàng, Bạch Mai
Chưa rõ
I,U,11
7
Lê Văn Xuân
Chưa rõ
Xuân La, Tây Hồ
Chưa rõ
I,B,4
8
Đào Thanh Xuân
Chưa rõ
Kim Lan, Gia Lâm
Chưa rõ
I,G,23
9
Nguyễn Đăng Xuất
Chưa rõ
Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì
Chưa rõ
I,O,14
10
Đinh Văn Xứng
Chưa rõ
Cổ Bi, Gia Lâm
Chưa rõ
I,C,20
11
Nguyễn Phú Yên
Chưa rõ
Tây Mỗ, Từ Liêm
Chưa rõ
I,P,11
12
Trương Xuân Quỳ
1950
Kiêu Kỵ, Gia Lâm
Chưa rõ
I,E,16
13
Phạm Văn Quý
1953
Thượng Đình, Thanh Trì
Chưa rõ
I,A,18
14
Trương Thị Hường
1953
Thạch Quý, Thạch Hà
30/08/1972
4,A,19
15
Nguyễn Văn Quý
1953
Số 51K73 Đường Bưởi, Ba Đình
30/08/1972
I,C,18
16
Phạm Xuân Hường
1951
Cẩm Dương, Cẩm Xuyên
20/07/1972
4,2C,9
17
Nguyễn Trọng Hường
1948
An Lộc, Can Lộc
09/03/1971
4,3H,19
18
Nguyễn Văn Quyển
1948
Minh Trí, Sóc Sơn
09/03/1971
5,C,19 ở khu Vĩnh Phúc
19
Trần Văn Hường
1948
Phúc Phong, Hương Khê
13/08/1969
4,2I,13
20
Trần Ngọc Quyết
1951
Phú Cường, Sóc Sơn
13/08/1969
5,Q,31 ở khu Vĩnh Phúc
21
Ngô Đức Hưởng
1948
Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên
01/05/1970
4,3H,20
22
Phạm Hữu Kế
1942
Đại Lộc, Can Lộc,
15/03/1966
4,3Đ,6
23
Nguyễn Hữu Kế
1942
Bình Lộc, Can Lộc
31/05/1974
4,2H,24
24
Nguyễn Văn Sâm
1951
Phú Cường, Sóc Sơn
31/05/1974
5,B,3 ở khu Vĩnh Phúc
25
Nguyễn Văn Sâm
1944
Phú Lỗ, Sóc Sơn
31/05/1974
5,P,6ở khu Vĩnh Phúc