- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ Hà Nội
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Văn Đế
1947
Tân Dân, Kim Anh
Chưa rõ
5,M,26 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
2
Lâm Văn Điểm
1949
Ninh Hiệp, Gia Lâm
Chưa rõ
I,I,17
3
Nguyễn Tấn Điệp
1952
Định Công, Thanh Trì
Chưa rõ
I,M,4
4
Nguyễn Kim Điệp
1949
Đông Trì, Thanh Trì
Chưa rõ
I,A,14
5
Đỗ Văn Đỉnh
1948
57A Phó Đức Chính, Ba Đình
Chưa rõ
I,E,12
6
Nguyễn Văn Định
1953
Thụy Phương, Từ Liêm
Chưa rõ
I,I,14
7
Trần Văn Đoài
1952
Nhật Tân, Tây Hồ
Chưa rõ
I,H,3
8
Nguyễn Văn Đoan
1952
Sóc Sơn – Hà Nội
Chưa rõ
5,E,10 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
9
Dương Đức Điệp
1950
Ngũ Hiệp, Hoàng Mai
Chưa rõ
I,Y,3
10
Đỗ Văn Đông
1943
Ngã Tư Sở, Đống Đa
Chưa rõ
I,C,10
11
Lê Huy Đông
1948
Chưa rõ
I,C,19
12
Nguyễn Thành Đồng
1947
Tiến Bộ, Gia Lâm
Chưa rõ
I,J,6
13
Nguyễn Mạnh Đối
1946
Chưa rõ
I,Đ,5
14
Nguyễn Mạnh Độ
1942
Cự Khôi, Long Biên
Chưa rõ
I,M,12
15
Trần Viết Đua
1951
Ngũ Hiệp, Thanh Trì
Chưa rõ
I,A,9
16
Nguyễn Xuân Đường
1942
Thụy Phương, Từ Liêm
Chưa rõ
I,X,6
17
Lê Huy Được
1943
Xuân Phương, Từ Liêm
Chưa rõ
I,R,4
18
Phạm Duy Đức
1952
Tương Mai, Hoàng Mai
Chưa rõ
I,H,4
19
Đỗ Mạnh Đức
1945
Kim Lan, Gia Lâm
Chưa rõ
I,B,6
20
Đoàn Văn Đức
1947
Chưa rõ
I,V,11
21
Chu Văn Đức
1944
Cổ Nhuế, Từ Liêm
Chưa rõ
I,T,9
22
Trần Văn Đức
1952
TT Long Biên, Q. Long Biên
Chưa rõ
I,C,22
23
Kiều Văn Ga
1943
Anh Dũng, Đông Anh
Chưa rõ
I,O,1
24
Nguyễn Văn Gập
1936
Đông Xuân, Sóc Sơn
Chưa rõ
5,C,20 Mộ ở khu Vĩnh Phúc
25
Nguyễn Quy Giai
1936
Võng La, Đông Anh
Chưa rõ
I,Đ,3